SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Vĩnh Phúc sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương

Vĩnh Phúc sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương

Hoài Thu

Thứ tư, 07/02/2024 – 07:40

(Dân trí) – Đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Sau năm 2030, địa phương sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương, theo quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Quyết định số 158 của Thủ tướng vừa được ban hành đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô 1.236km2, gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (2 thành phố và 7 huyện).

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP bình quân đầu người. Tỉnh cũng sẽ là địa phương có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vĩnh Phúc sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương - 1

Vĩnh Phúc được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030 (Ảnh: Vietnamnet).

Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65%, bao gồm: 2 đô thị loại II là thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên.

5 đô thị loại IV gồm: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, trong đó Vĩnh Tường, Tam Đảo, Bình Xuyên được thành lập đơn vị hành chính đô thị là thị xã. 19 đô thị loại V, trong đó huyện Lập Thạch có 14 đô thị, huyện Sông Lô có 5 đô thị.

“Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc đạt các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; sau năm 2030 Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Quy hoạch nêu rõ một số chỉ tiêu cụ thể về kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10,5-11%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 325 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Phúc là thành phố trực thuộc Trung ương, có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xanh, sạch đẹp, mang bản sắc riêng, xã hội phồn vinh, thịnh vượng.

Vĩnh Phúc cũng sẽ là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc.

Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gồm: Tiếp tục phát huy thế mạnh của tỉnh trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao (trong đó chú trọng phát triển công nghiệp cơ khí, chế tạo ô tô xe máy, linh kiện điện tử…), đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn của cả nước.

Địa phương này được định hướng phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu như sản xuất các sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng các ngành có thế mạnh của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, quy hoạch định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo hướng “Dịch vụ chất lượng – Sản phẩm khác biệt – Hiệu quả bền vững”.

Định hướng này vừa phát triển du lịch dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo dựng một phong cách riêng với các loại hình mới, độc đáo, đưa Vĩnh Phúc trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch nghỉ dưỡng có thương hiệu, có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế; đầu tư khai thác hiệu quả các sân golf, dịch vụ thể thao, giải trí…

Quyết định cũng nêu rõ nhóm giải pháp về huy động và sử dụng vốn đầu tư là tập trung đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Vĩnh Phúc cũng sẽ mở rộng các hình thức đầu tư, khuyến khích đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và hình thức đầu tư khác; tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và các dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bài báo

MORE POST