SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

TP Thủ Đức – những kết quả nổi bật sau 3 năm thành lập


TP Thủ Đức, TP.HCM, sau ba năm ra đời (1-1-2021) đến nay đã có những thay đổi đáng ghi nhận, từ việc hoàn thiện bộ máy đến bổ sung nhân sự, cải cách hành chính mạnh mẽ nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, vận dụng những cơ chế được trao trong Nghị quyết 98 nhằm tập trung thực hiện các giải pháp để phát triển địa phương đúng với kỳ vọng.

TP Thủ Đức - những kết quả nổi bật sau 3 năm thành lập - 1

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
setTimeout(function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
}, 1000);

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Bài báo

MORE POST