SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Tiểu thương buôn đào, quất trắng đêm trông hàng giữa giá rét 8 độ C

Tiểu thương buôn đào, quất trắng đêm trông hàng giữa giá rét 8 độ C

Minh Quang

Thứ tư, 24/01/2024 – 08:21

(Dân trí) – Giữa giá lạnh 8 độ C ở Hà Nội khi về đêm, nhiều tiểu thương buôn đào, quất đã phải đốt lửa để sưởi ấm, quây lều bạt ngủ tạm trên hè phố để trông hàng.

Người buôn đào, quất đốt lửa sưởi ấm, ngủ lều bạt qua đêm giữa giá rét 8 độ ở Hà Nội (Video: Minh Quang).

Bài báo

MORE POST