SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Thủ tướng yêu cầu “vừa chạy vừa xếp hàng” trong xây dựng luật

Thủ tướng yêu cầu “vừa chạy vừa xếp hàng” trong xây dựng luật

Hoài Thu

Thứ năm, 13/06/2024 – 20:19

(Dân trí) – Quán triệt phải đổi mới cách làm trong xây dựng luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan “vừa chạy vừa xếp hàng”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Ngày 13/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 – phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 5 của năm 2024.

Tại phiên họp này, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến với 8 nội dung quan trọng, gồm 3 đề nghị xây dựng luật, 3 dự án luật, Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và một số nội dung khác.

Sau khi cho ý kiến về yêu cầu, nguyên tắc xây dựng luật và nội dung của các đề nghị xây dựng luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế phải bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu vừa chạy vừa xếp hàng trong xây dựng luật - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Các quy định cần sát thực tiễn, khả thi, đi vào cuộc sống, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc pháp lý, giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế. “Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc này với quan điểm thể chế, cơ chế, chính sách chính là nguồn lực, đầu tư cho nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế là đầu tư cho phát triển, việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách góp phần huy động nguồn lực cho sự phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Chính phủ, tình hình hiện nay diễn biến rất nhanh chóng, khó lường, nên nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa theo kịp, chưa phù hợp với thực tiễn. Do đó, phải luôn rà soát, sơ kết, tổng kết cơ chế, chính sách.

“Những vấn đề đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả thì luật hóa, tiếp tục thực hiện. Những vấn đề chưa có quy định, hoặc đã có quy định nhưng chưa theo kịp thực tiễn, bị thực tiễn vượt qua thì sửa đổi, bổ sung kịp thời”, Thủ tướng chỉ đạo.

Trong việc này, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính sáng tạo, đổi mới, chủ động của các cấp, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm phiền hà sách nhiễu, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Cương quyết loại bỏ cơ chế “xin – cho” – môi trường cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng cũng là quan điểm được Thủ tướng quán triệt.

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thể chế thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với nhau và với các cơ quan của Quốc hội tại giai đoạn 2 của kỳ họp thứ 7, trong việc thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua các dự án luật.

Thủ tướng yêu cầu vừa chạy vừa xếp hàng trong xây dựng luật - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu đổi mới cách làm, tuân thủ quy định, “vừa chạy vừa xếp hàng”, không để tình trạng trình chậm trong việc xây dựng luật.

Ông cũng nhắc các cơ quan lắng nghe, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện các dự án luật với chất lượng tốt nhất tại kỳ họp này, cũng như các dự án luật đang được xây dựng để trình vào kỳ họp thứ 8 (tháng 10).

Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu, các lãnh đạo bộ, ngành, địa phương cần trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực (cơ sở vật chất và nhân lực) cho xây dựng pháp luật. Ông lưu ý Bộ Tài chính quan tâm hơn về kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp sớm trình việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các vướng mắc về pháp lý do Thủ tướng làm Trưởng ban, nhất là trong các luật liên quan đầu tư, hợp tác công tư, ngân sách…, để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

Bài báo

MORE POST