SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Thanh Hóa rà soát các dự án cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an

Thanh Hóa rà soát các dự án cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an

Thanh Tùng

Thứ sáu, 10/05/2024 – 11:47

(Dân trí) – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, đơn vị trên địa bàn rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tập hợp hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Chỉ đạo này của tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị có liên quan, nghiên cứu, khẩn trương rà soát, tập hợp, cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Thanh Hóa rà soát các dự án cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an - 1

Cây xanh chết khô ở công viên Bố Vệ thời điểm cuối năm 2022 (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công An đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố (trong đó có tỉnh Thanh Hóa).

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan An ninh điều tra yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Nội dung cung cấp gồm: cơ sở pháp lý để cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án; quy trình thực hiện dự án; toàn bộ hồ sơ đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án; hồ sơ thanh tra, kiểm tra…

Bài báo

MORE POST