SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Tài xế có bắt buộc phải xuất trình bằng lái khi VNeID đã tích hợp thông tin?


Bộ Công an đã có phản hồi câu hỏi của công dân về việc, giấy phép lái xe (GPLX) đã được tích hợp vào tài khoản VNeID thì tài xế có bắt buộc phải xuất trình GPLX trong các trường hợp bị kiểm soát giao thông hay không?

“Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp đã tích hợp Giấy phép lái xe vào tài khoản VNeID thì lái xe có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe trong các trường hợp kiểm soát giao thông nữa hay không?” – công dân Trần Minh Ngọc hỏi Bộ Công an.

Đăng ký xe và giấy phép lái xe (còn gọi là bằng lái) của công dân được xác thực trên ứng dụng VNeID

Đăng ký xe và giấy phép lái xe (còn gọi là bằng lái) của công dân được xác thực trên ứng dụng VNeID

Trước câu hỏi trên, ngày 12/4, Bộ Công an trả lời: Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới.

Điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông quy định nội dung kiểm soát của Cảnh sát giao thông gồm kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, trong đó có Giấy phép lái xe.

“Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử sẽ có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ.” – Bộ Công an trả lời.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
window.addEventListener(“24hJsLoaded”, function(){
if(typeof origin_decode == “undefined”){
return;
}
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});

Một số chuyên gia giao thông đã đưa ra ý kiến trước đề xuất trừ điểm GPLX của Bộ Công an bổ sung vào Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông.

Bài báo

MORE POST