SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Quốc hội xem xét Luật đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1-8


Quốc hội chính thức xem xét cho các Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản có hiệu lực từ 1-8, sớm 5 tháng so với khi các luật này được thông qua…

Sáng ngày 30-5, Quốc hội đã nghe tờ trình và thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trình bày tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thành Tùng cho biết Ngày 27-5-2024, Chính phủ có Tờ trình số 289/TTr-CP đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng vào Chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2024.

Nội dung trình theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 1-8-2024) đối với Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thành Tùng

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thành Tùng

“Qua xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc cần sớm triển khai thi hành các luật nêu trên nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn” – ông Tùng nêu.

Theo đó, ông Tùng cho hay Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng ban hành Luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trong quá trình xây dựng dự án Luật tiếp tục đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là những tác động bất lợi (nếu có) để đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát kỹ các nội dung quy định chuyển tiếp tại 04 luật này và quy định tại các luật khác có liên quan chịu tác động của việc điều chỉnh hiệu lực thi hành sớm 5 tháng để có phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm chất lượng, có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của các luật.

Báo cáo, làm rõ các vấn đề nêu trong Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm và chịu trách nhiệm toàn diện về điều kiện để các luật có thể triển khai thực hiện thông suốt, không để xảy ra vướng mắc do chậm trễ ban hành, thiếu các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không gây ra các tác động tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp.

Theo tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 thì dự kiến sẽ có một số nội dung sau:

– Dự kiến Chương trình năm 2024:

+ Tại kỳ họp thứ 7: Thông qua 10 luật (bao gồm 08 luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và 02 luật được xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Luật), 04 nghị quyết (trong đó có Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng); cho ý kiến 12 dự án luật.

+ Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024): thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7); cho ý kiến 12 dự án luật.

+ Trình UBTVQH cho ý kiến và thông qua 02 pháp lệnh.

– Dự kiến Chương trình năm 2025:

+ Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2025): thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8), 01 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật.

+ Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025): thông qua 10 luật (đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9); giao UBTVQH xem xét theo thẩm quyền bổ sung các dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
window.addEventListener(“24hJsLoaded”, function(){
if(typeof origin_decode == “undefined”){
return;
}
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định tất cả các nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém về lĩnh vực đất đai đã được giải quyết cơ bản trong Luật Đất đai 2024.

Bài báo

MORE POST