SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Nhận 63,7% phiếu tín nhiệm thấp, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng xin từ chức


Ông Bùi Thành Cương – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang thực hiện thủ tục xin từ chức do tại kỳ họp HĐND giữa nhiệm kỳ vừa qua ông này có 21/33 phiếu tín nhiệm thấp (63,7%).

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 740);}

Cuối tháng 12/2023, HĐND huyện Tiên Lãng tổ chức Kỳ họp thứ 19, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 33 đại biểu chính thức tham dự kỳ họp thường niên cuối năm để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trên địa bàn huyện.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Tiên Lãng cũng lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu đối với 19 người, trong đó khối HĐND có 3 người, khối lãnh đạo và ủy viên UBND huyện có 16 người.

Kết quả thể hiện, ông Bùi Thành Cương – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, có 8/33 phiếu tín nhiệm cao (24,2%), 4/33 phiếu tín nhiệm (12,1%) và 21/33 phiếu tín nhiệm thấp (63,7%).

Nhận 63,7% phiếu tín nhiệm thấp, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng xin từ chức - 1

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo huyện Tiên Lãng.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều thứ hai của huyện Tiên Lãng là ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó Chủ tịch UBND huyện với 10/33 phiếu tín nhiệm thấp (30,3%), 16/33 phiếu tín nhiệm cao (48,5%), 7/33 phiếu tín nhiệm (chiếm 21,2%).

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, ông Bùi Thành Cương đang làm thủ tục để xin từ chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
setTimeout(function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
}, 1000);

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng Bình Định xin từ chức vì áp lực, chỉ có quyền...“năn nỉ“

Do áp lực công việc, ông Đào Văn Khôi – Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định – đã nộp đơn đến lãnh đạo tỉnh này xin từ chức và nghỉ việc.

Bài báo

MORE POST