SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Kiểm tra kê khai tài sản 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Kiểm tra kê khai tài sản 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Hoài Thu

Thứ năm, 13/06/2024 – 20:45

(Dân trí) – Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập với 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua đó, cơ quan này đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên.

Chiều 13/6, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón cho biết từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao.

Đề nghị Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm. Những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kiểm tra kê khai tài sản 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - 1

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Theo đó, cơ quan kiểm tra của Đảng đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng. Trong số này, có 26 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên.

Cơ quan này đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên bằng các hình thức khác nhau.

Xử lý dứt điểm các đại án AIC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An

Để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, ông Lương Cường nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Kiểm tra kê khai tài sản 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - 2

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Đi kèm với đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, tham mưu cho Đảng xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm, còn tồn đọng, gây bức xúc trong xã hội.

Bên cạnh đó, theo ông Lương Cường, cần tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, ông yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh.

“Xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người. Mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn”, Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Ông cũng đề nghị phát huy các nhân tố mới, tích cực, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kiểm tra kê khai tài sản 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý - 3

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Ngoài ra, theo ông Lương Cường, cần xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết trọng tâm được cơ quan này tập trung là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng sẽ xem xét việc vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, tiêu cực và những vụ việc bức xúc trong xã hội…

Bài báo

MORE POST