SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Không đủ cơ sở cấp phép môi trường dự án truyền tải điện Quy Nhơn – Tuy Hòa

Không đủ cơ sở cấp phép môi trường dự án truyền tải điện Quy Nhơn – Tuy Hòa

Thế Kha

Thứ tư, 19/06/2024 – 07:16

(Dân trí) – Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ do không đủ cơ sở để xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa và đường dây 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa – Nha Trang.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa ký văn bản gửi Công ty Truyền tải điện 3 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho cơ sở “Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa và đường dây 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa – Nha Trang”.

Không đủ cơ sở cấp phép môi trường dự án truyền tải điện Quy Nhơn - Tuy Hòa - 1

Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa (Ảnh: Công ty Truyền tải điện 3).

Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa có phát sinh nước thải xả ra môi trường phải được xử lý, không phát sinh khí thải; chất thải nguy hại phát sinh 2.800kg/năm. Theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, trạm biến áp này thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Trong khi đó, hồ sơ mà Công ty Truyền tải điện 3 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường chỉ có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Báo cáo nghiên cứu khả thi của Đường dây 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa, Đường dây 220kV Tuy Hòa – Nha Trang, Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa; không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM cho dự án này.

Công ty cung cấp phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường dự án “Đường dây 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa – Nha Trang” năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không có bản đăng ký kèm theo.

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng không đủ cơ sở để xác định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho cơ sở “Trạm biến áp 220kV Tuy Hòa và đường dây 220kV Quy Nhơn – Tuy Hòa – Nha Trang” nên quyết định trả lại hồ sơ.

Bài báo

MORE POST