SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Hiệu quả từ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hiệu quả từ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba, 05/03/2024 – 14:20

Từ một tỉnh gặp nhiều khó khăn, được khái quát bằng 3 từ “khó, khô, khổ”, hôm nay Bình Thuận đã vươn mình trỗi dậy, trở thành nơi đáng sống, điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Kết quả đấy bắt nguồn từ việc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo định hướng của Trung ương. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, tạo nên ý thức tự giác, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 1

Mới đây, Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh với điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị thu hút 7.722 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tham dự. Chuyên đề lần này, cán bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II đã phổ biến về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, tư tưởng của Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội là tài sản tinh thần quý báu cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước. “Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Người luôn quan tâm, dày công giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, chuyên đề 2023, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã mời các nhà khoa học, chuyên gia trực tiếp truyền đạt chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh tới cơ sở. Đông đảo cán bộ, đảng viên cho rằng, thông qua việc học tập, nghiên cứu đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên nắm nội dung cơ bản, cốt lõi chuyên đề từng năm. Từ đó tạo chuyển biến tích cực và góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như khơi dậy ý chí mạnh mẽ, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hiệu quả từ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - 2

Năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Đến ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW. 5 năm sau, ngày 15/5/2016, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ra đời. Và ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với cả nước, những năm qua Bình Thuận đã tổ chức, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để ngày càng đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực đã được triển khai, từ đó mang lại những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa, mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo Bác, Bình Thuận luôn xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo các giai đoạn, trong đó, cốt lõi tập trung vào các nhiệm vụ như: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Qua các năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, thông qua việc xây dựng cũng như triển khai chuyên đề sẽ là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm bắt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trương của Đảng. Từ đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, rèn luyện đạo đức cách mạng trong sáng, phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05 ở tỉnh; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.

Thanh Nhàn

Theo baobinhthuan.com.vn

Bài báo

MORE POST