SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Chủ tịch nước Tô Lâm trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh


Sáng nay (22/5), sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Tô Lâm trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội sau đó xem xét phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Ảnh Như Ý

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Ảnh Như Ý

Sau khi báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự, sáng cùng ngày, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm – vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Sau khi báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Cuối cùng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
window.addEventListener(“24hJsLoaded”, function(){
if(typeof origin_decode == “undefined”){
return;
}
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});

Trong phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để ông cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.

Bài báo

MORE POST