SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Bộ Nội vụ đề xuất xác định cơ cấu ngạch công chức

Bộ Nội vụ đề xuất xác định cơ cấu ngạch công chức

Phùng Minh

Thứ ba, 05/03/2024 – 13:07

(Dân trí) – Theo Bộ Nội vụ, do chưa xác định được cơ cấu ngạch dẫn đến xây dựng vị trí việc làm theo quy định mới và xác định tổng số biên chế, bổ nhiệm ngạch gặp nhiều lúng túng.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức vừa được Bộ Nội vụ công khai lấy ý kiến rộng rãi.

Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) phản ánh, hiện nay chưa có căn cứ xác định cụ thể về tỷ lệ % cơ cấu ngạch công chức; chưa có hướng dẫn cụ thể về định mức biên chế công chức, định mức số lượng người làm việc.

Hầu hết thông tư của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, các nguyên tắc chung và giao cho địa phương tự xác định cơ cấu ngạch công chức.

Bộ Nội vụ đề xuất xác định cơ cấu ngạch công chức - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Văn Thủy).

Do đó, theo Vụ Công chức – Viên chức, việc xác định số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch với vị trí việc làm còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo tính khoa học và đồng bộ. Một số vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn, cần thiết và đang thực hiện nhiệm vụ trong thực tế nhưng chưa được quy định, hướng dẫn nên dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm.

“Do chưa xác định được cơ cấu ngạch đã dẫn đến việc xây dựng vị trí việc làm theo quy định mới tại Nghị định số 62/2020 của Chính phủ và xác định tổng số biên chế, bổ nhiệm ngạch gặp nhiều lúng túng, khó khăn”, đại diện Vụ Công chức – Viên chức cho hay.

Tại dự thảo vừa công khai, Bộ Nội vụ đề xuất, với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc bộ: Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 30%; ngạch chuyên viên chính và tương đương, tối đa không quá 50%; ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương gồm số lượng ngạch còn lại.

Đối với tổ chức cấp vụ và tương đương thuộc tổng cục, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tối đa không quá 30%; ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%; ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương chiếm số lượng ngạch còn lại.

Với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo đề xuất ngạch chuyên viên chính và tương đương tối đa không quá 50%; ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương chiếm số lượng ngạch còn lại.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định tại thông tư này thực hiện việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

Trường hợp chưa đủ tỷ lệ ở ngạch công chức theo cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì số còn thiếu được cộng vào ngạch thấp hơn liền kề. Trường hợp số lượng thực tế hiện có vượt tỷ lệ theo quy định thì tạm thời không tổ chức thi, xét nâng ngạch lên ngạch công chức đã vượt quá tỷ lệ.

Dự thảo nêu rõ, trường hợp có sự thay đổi về cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, các Bộ, ngành, địa phương kịp thời báo cáo Bộ Nội vụ để có ý kiến thống nhất trước khi tổ chức thực hiện.

Bài báo

MORE POST