SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Bộ Nội vụ đề xuất mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7


Theo Bộ Nội vụ, mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7 gồm: mức tiền lương cơ bản, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

window.onload = function () {resizeNewsImage(“news-image”, 740);}

Bộ Nội vụ vừa có công văn trả lời Bộ LĐ-TB&XH xung quanh việc đánh giá tác động của chính sách tiền lương mới đối với khu vực Nhà nước, dự kiến thực hiện từ 1-7-2024.

Theo đó, bộ này khẳng định kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương ở khu vực Nhà nước được lấy từ năm nguồn gồm: Tăng thu và nguồn dư của địa phương đã bố trí cho cải cách tiền lương các năm trước chuyển sang, nguồn ngân sách Trung ương, một phần nguồn thu sự nghiệp, 10% tiết kiệm tăng thêm chi thường xuyên và nguồn do thực hiện tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ cho biết lương tăng thêm của khu vực Nhà nước được lấy từ 5 nguồn. Ảnh: V.LONG

Bộ Nội vụ cho biết lương tăng thêm của khu vực Nhà nước được lấy từ 5 nguồn. Ảnh: V.LONG

Cũng theo Bộ Nội vụ, số liệu tính toán, cân đối cụ thể từ năm nguồn nêu trên và nội dung chi khi cải cách chính sách tiền lương thuộc nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Về cơ cấu tiền lương mới, Bộ Nội vụ cho biết có ba khoản gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương); bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản của năm, không bao gồm phụ cấp).

Trong đó bộ đã nêu rõ thực hiện chế độ lương chức vụ (bỏ chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo) và thu hẹp đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề (chỉ còn áp dụng đối với quân đội, công an, cơ yếu).

Căn cứ quy định nêu trên và quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) khi thực hiện chế độ tiền lương mới tiếp tục quy định là mức tiền lương cơ bản (quy định trong 5 bảng lương mới), phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo quy định, từ ngày 1-7, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng.

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
setTimeout(function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
}, 1000);

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

Trong tháng 5-2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) sẽ hoàn thiện Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bài báo

MORE POST