SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao


Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình – Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ngày 12/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình – Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Phạm Thanh Bình sinh năm 1975 tại Hà Nội, là Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung, Đại học Hà Nội, Thạc sỹ Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Thanh Bình đã trải qua các chức vụ Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Ngoài Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao hiện có 6 Thứ trưởng, gồm: ông Nguyễn Minh Vũ, ông Hà Kim Ngọc, bà Lê Thị Thu Hằng, ông Đỗ Hùng Việt, bà Nguyễn Minh Hằng và ông Phạm Thanh Bình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]

window.addEventListener(“load”, function(){
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});
window.addEventListener(“24hJsLoaded”, function(){
if(typeof origin_decode == “undefined”){
return;
}
let ids = [“url_origin_cut”, “url_origin_full”];
origin_decode(ids, “[Link nguồn]”);
});

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thêm 5 năm.

Bài báo

MORE POST