SINCE 2023

VN99NEWS

VN99NEWS là website tổng hợp tin tức Việt Nam, cung cấp những thông tin tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, tin cậy và đa dạng. Nó không chỉ tập trung vào các vấn đề trong nước ở Việt Nam mà còn cam kết đưa tiếng nói của Việt Nam ra trường quốc tế. Tên “VN99” “Trusted News from Vietnam in 99 Seconds”, nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp tin tức đáng tin cậy trong một khoảng thời gian ngắn.

VN99NEWS

SINCE 2023

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm

Q.Huy

Thứ ba, 23/04/2024 – 17:04

(Dân trí) – Quán triệt các quy định về phòng, chống tham nhũng, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn.

Ngày 23/4, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực TPHCM, chủ trì hội nghị quán triệt quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và một số quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đã yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án cần rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Bí thư Thành ủy TPHCM đề cập tới việc thực hiện phương châm phòng ngừa, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa.

“Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể”, Bí thư Nguyễn Văn Nên quán triệt.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng đề cập đến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác.

Qua đó Bí thư Thành ủy lưu ý tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đội ngũ phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ này.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc, hành động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bài báo

MORE POST